امروز دوشنبه, 12 خرداد 1399 مصادف با 9 شوال 1441 هجری قمری برابر با Monday, 01 June 2020

سال محل برگزاری فایل
1385 دانشگاه اصفهان کتابچه چکیده مقالات
کتابچه کامل مقـالات
1386 دانشگاه یزد کتابچه چکیده مقالات
کتابچه کامل مقـالات
1387 دانشگاه گلستان کتابچه چکیده مقالات
کتابچه کامل مقـالات
1388 پارک و مرکز پژوهش­های بیوتکنولوژی خلیج فارس کتابچه چکیده مقالات
کتابچه کامل مقـالات
1389 منطقه هسته ای اصفهان کتابچه چکیده مقالات
کتابچه کامل مقـالات
1390 پژوهشکده کاربرد پرتوها (یزد) کتابچه چکیده مقالات
کتابچه کامل مقـالات
1391 دانشگاه فردوسی مشهد کتابچه چکیده مقالات
کتابچه کامل مقـالات
1392 دانشگاه گیلان کتابچه چکیده مقالات
کتابچه کامل مقـالات
1393 دانشگاه اصفهان کتابچه چکیده مقالات
کتابچه کامل مقالات
1394 دانشگاه یزد کتابچه مقالات شفاهی
کتابچه مقالات پوستری
کتابچه چکیده مقالات
1395 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران کتابچه مقالات شفاهی
کتابچه مقالات پوستری
کتابچه چکیده مقالات
1396 دانشگاه اصفهان مقالات شفاهی
مقالات پوستری
1397 دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر مجموعه مقالات
 1398  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  مجموعه مقالات

ورود اعضا

logo-samandehi

مشاهیر هسته ای ایران و جهان

 • شهید داریوش رضایی نژاد

  شهید داریوش رضایی نژاد

 • شهید دکتر مجید شهریاری

  شهید دکتر مجید شهریاری

 • شهید دکتر مسعود علیمحمدی

  شهید دکتر مسعود علیمحمدی

 • 1
 • 2
 • 3